Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos2π

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos2π

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos2πt (x tính bằng cm; t tính bằng s). Tốc độ trung bình sau một chu kì dao động là            


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

vtb = 4A/T ;  A = 4 cm

T = 2π/ω =  2π/2π = 1 (s)

=>  vtb = 4.4/1 = 16 (cm)

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn