Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất điểm dao động điều hòa tìm phát biểu sai?      

Một chất điểm dao động điều hòa tìm phát biểu sai?      

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm dao động điều hòa tìm phát biểu sai?

     


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn