Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất điểm dao động điều hòa trên quỹ đạo là một đường th

Một chất điểm dao động điều hòa trên quỹ đạo là một đường th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm dao động điều hòa trên quỹ đạo là một đường thẳng từ  M1 đến M. Biết rằng cứ sau một khoảng thời gian (s) thì chất điểm lại đi qua các điểm M1 M2 M3 M4 M5và M với M α là VTCB. Tốc độ của chất điểm lúc đi qua M2 là 20π (cm/s). Tốc độ của chất điểm khi đi qua điểm  là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn