Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số góc 2 rad/s. Tốc độ cực đại của chất điểm là     

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp: Áp dụng công thức tính tốc độ cực đại của vật dao động điều hòa

+ Ta có vmax = ωA = 2.10 = 20 cm/s => Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn