Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T .Trong khoảng t

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T .Trong khoảng t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T .Trong khoảng thời gian ngắn nhất từ vị trí biên có li độ x=A đến vị trí x= frac{-A}{2}, chất điểm có tốc độ trung bình là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 Khoảng thời gian ngắn nhất từ vị trí biên có li độ x=A đến vị trí x=   là

t=  

Tốc độ trung bình :

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn