Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong một khoả

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong một khoả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong một khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li đọ x=A đến vị trí x=frac{-A}{2} , chát điểm có tốc độ trung bình là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn