Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ 0,5π (s) và biên

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ 0,5π (s) và biên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ 0,5π (s) và biên độ 2cm. Vân tốc của chất điểm tại VTCB có độ lớn bằng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Độ lớn của vận tốc tại VTCB : 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn