Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x= 5cos(4πt

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x= 5cos(4πt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x= 5cos(4πt+ 0,5π) cm. Quãng đường vật đi được trong giây thứ 5 là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

T = 2π/ω = 0,5 (s)

∆t  =1s = 2T   => S = 8A

S = 8.5 = 40 cm

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn