Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cosπt

 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cosπt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cosπt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn