Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một chất điểm dao động theo phương trình  x = 10coswt (cm).

Một chất điểm dao động theo phương trình  x = 10coswt (cm).

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm dao động theo phương trình  x = 10coswt (cm). Dao động của chất điểm có biên độ là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương trình dao động điều hòa tổng quát x = Acos(wt+ (cm), vật có phương trình dao động trình  x = 10coswt (cm) => A = 10 cm.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn