Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất điểm dao động theo phương trình: x = 3cos(5π t + π/

Một chất điểm dao động theo phương trình: x = 3cos(5π t + π/

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm dao động theo phương trình: x = 3cos(5π t + π/6) (x tính bằng cm và t tính bằng giây). Trong một giây đầu tiên chất điểm đi qua vị trí có li độ x = +1 cm


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn