Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất điểm dao động theo phương trình  x = 6cosωt (cm). D

Một chất điểm dao động theo phương trình  x = 6cosωt (cm). D

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm dao động theo phương trình  x = 6cosωt (cm). Dao động của chất điểm có biên độ là         


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

PT dao động x = 6cosωt (cm) => biên độ dao động A = 6cm => Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn