Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất điểm khối lượng m = 100g đồng thời thực hiện hai da

Một chất điểm khối lượng m = 100g đồng thời thực hiện hai da

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm khối lượng m = 100g đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Ở thời điểm t bất kỳ li độ của hai dao động thành phần này luôn thỏa mãn 16x12 + 9x22 = 36 ( x1 và x2 tính bằng cm ). Biết lực phục hồi cực đại tác dụng lên chất điểm trong quá trình dao động là F = 0,25 N. Tần só góc của dao động là

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

Phương pháp: Sử dụng công thức tính biên độ của hai dao động tổng hợp cùng phương, cùng tần số

Theo đầu bài 16x12+ 9x22 = 36 → ({{{x_1}^2} over {{{1,5}^2}}} + {{{x_2}^2} over {{2^2}}} = 1) nên hai dao động vuông pha nhau.

Dao động 1 có A1 = 1,5cm dao động 2 có A2 = 2cm. Vì hai dao động vuông pha nhau nên A = (sqrt {{A_1}^2 + {A_2}^2} )= 2,5cm = 0,025m

+ Tính ω : Ta có Fmax = mω2.A  → ω = (sqrt {{{{F_{max }}} over {m.A}}} ) = 10rad/s

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn