Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất khí X có tính chất sau: - Nặng hơn không khí - Kh

Một chất khí X có tính chất sau: - Nặng hơn không khí - Kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất khí X có tính chất sau:

- Nặng hơn không khí

- Không duy trì sự cháy

- Làm đục nước vôi trong

Vậy chất X có thể là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

Ý kiến của bạn