Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất phóng xạ có hằng số phân rã λ = 1,44.10-3 </su

Một chất phóng xạ có hằng số phân rã λ = 1,44.10-3 </su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất phóng xạ có hằng số phân rã λ = 1,44.10-3 h-1. Trong thời gian bao lâu thì 75% hạt nhân ban đầu sẽ bị phân rã?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn