Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một chất phóng xạ có khối lượng m0 và chu kì bán

Một chất phóng xạ có khối lượng m0 và chu kì bán

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất phóng xạ có khối lượng m0 và chu kì bán rã T. Sau thời gian t = 4T , khối lượng chất phóng xạ này đã phân rã là:    


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn