Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chiếc đàn ghita, một chiếc đàn viôlon và một chiếc kèn s

Một chiếc đàn ghita, một chiếc đàn viôlon và một chiếc kèn s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chiếc đàn ghita, một chiếc đàn viôlon và một chiếc kèn săcxô cùng phát ra một nốt la ở cùng độ cao. Tai ta vẫn phân biệt được ba âm đó vì chúng khác nhau ở


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

 Đáp án đúng là C.

Vì hai nhạc cụ khác nhau phát ra cùng một nốt nhạc, cùng độ cao, cùng cường độ sẽ chắc chắn khác nhau về âm sắc.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn