Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một cơ thể có bộ NST lưỡng bội kí hiệu là AaBbDd. Nếu tế bào

Một cơ thể có bộ NST lưỡng bội kí hiệu là AaBbDd. Nếu tế bào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cơ thể có bộ NST lưỡng bội kí hiệu là AaBbDd. Nếu tế bào của loài tham gia nguyên phân mà một NST kép của cặp Aa không phân li  , bộ NST trong 2 tế bào con có thể là:

(1) AAaBbDd và aBbDd                   (2) AaaaBbDd và BbDd

(3) AaaBbDd và ABbDd                  (4) AaBbDd và AABbDd


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1 NST kép của cặp Aa không phân li, có thể tạo ra 2 tế bào con có chứa : AAa, a hoặc Aaa, A

Vậy 2 tế bào con có thể là :

AAaBbDd, aBbDd

Hoặc AaaBbDd , ABbDd

Vậy các kết luận đúng là (1) (3)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn