Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một cơ thể có KG AaBbDdEe. Nếu trong quá trình giảm phân, có

Một cơ thể có KG AaBbDdEe. Nếu trong quá trình giảm phân, có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cơ thể có KG AaBbDdEe. Nếu trong quá trình giảm phân, có 12% số tế bào đã bị rối loạn phân li của cặp NST mang cặp gen Ee ở giảm phân 1, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường. Kết quả sẽ tạo ra loại giao tử không đột biến mang gen ABDe với tỉ lệ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Giao tử ABDe chỉ được tạo ra bởi các tế bào giảm phân bình thường (chiếm tỉ lệ 88% )

Tỉ lệ giao tử ABDe = 0,88. = 5,5%. (Chọn B)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn