Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một cơ thể đực của một loài (2n), xét 4 cặp NST tương đồng,

Một cơ thể đực của một loài (2n), xét 4 cặp NST tương đồng,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cơ thể đực của một loài (2n), xét 4 cặp NST tương đồng, trên mỗi cặp NST có 2 cặp gen dị hợp. Cơ thể này giảm phân, một nhóm tế bào giảm phân chỉ có cặp NST thứ nhất diễn ra trao đổi chéo, một nhóm tế bào giảm phân chỉ có cặp NST số 4 diễn ra trao đổi chéo, một nhóm tế bào giảm phân chỉ có cặp NST số 3 và cặp số 4 trao đổi chéo, một nhóm tế bào giảm phân không xảy ra trao đổi chéo. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, chỉ có trao đổi chéo đơn. Theo lý thuyết, quá trình giảm phân trên tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhóm 1 : Số giao tử tối đa là  4 x 2 x 2 x 2 = 32

Nhóm 2 : Số giao tử tối đa là  4 x 2 x 2 x 2 = 32

Số giao trử bị trùng với nhóm 1  là : 32 :2 = 16

Nhóm 3 : Số giao tử tối đa là  4 x 4 x 2 x 2= 64

Số giao tử bị  trùng với nhóm 2 là 64 : 2 = 32

Nhóm 4 : Số giao tử được tạo ra bị trùng với các nhóm trên

Số loại giao tử tối đa được tạo ra là :

32 + 32 : 2 + 64: 2 = 64 + 16 = 80

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn