Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một cơ thể (M) mang 3 cặp gen dị hợp nằm trên 2 cặp NST tươn

Một cơ thể (M) mang 3 cặp gen dị hợp nằm trên 2 cặp NST tươn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cơ thể (M) mang 3 cặp gen dị hợp nằm trên 2 cặp NST tương đồng, khi giảm phân bình thường tạo giao tử  A BD  = 15%. Kiểu gen của cơ thể (M) và tần số hoán vị gen là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn