Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một cơ thể thực vật dị hợp tử 3 cặp gen Aa, Bb, Dd khi giảm

Một cơ thể thực vật dị hợp tử 3 cặp gen Aa, Bb, Dd khi giảm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cơ thể thực vật dị hợp tử 3 cặp gen Aa, Bb, Dd khi giảm phân đã tạo ra 8 loại giao tử với số lượng như nhau: ABD = 20, aBD = 180, ABd = 20, aBd = 180,AbD= 180,  abD = 20, Abd = 180, abd = 20. Biết rằng các gen đều nằm trên thường. Kiểu gen và tần số hoán vị gen của cơ thể thực vật trên là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Dựa vào giao tử có số lượng lớn để xác định 2 trong 3 cặp gen nào liên kết

- Tính f = số giao tử hoán vị/ tổng số giao tử . 100%

Nhận thấy:

aBD = aBd= Abd = AbD = 180 là giao tử liên kết có a liên kết với B, A liên kết với b

→ Kiểu gen (P) : (Aa, Bb)Dd, f = . 100% = 10%. (Chọn B)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn