Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một cơ thể thực vật lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể 2n =14. Mộ

Một cơ thể thực vật lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể 2n =14. Mộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cơ thể thực vật lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể 2n =14. Một tế bào sinh dưỡng ở mô phân sinh của loài này tiến hành nguyên phân liên tiếp một số đợt tạo ra 128 tế bào con. Số đợt nguyên phân từ tế bào ban đầu và số phân tử ADN được tổng hợp mới hoàn toàn từ nguyên liệu do môi trường nội bào cung cấp trong quá trình trên là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

128 = 27 => nguyên phần 7 lần.

Số phân tử ADN mới hoàn toàn: 14 x (128 – 2) = 1764.

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn