Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một con ℓắc ℓò xo gồm vật nặng có khối lượng 1kg, gắn vào ℓò

Một con ℓắc ℓò xo gồm vật nặng có khối lượng 1kg, gắn vào ℓò

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con ℓắc ℓò xo gồm vật nặng có khối lượng 1kg, gắn vào ℓò xo có độ cứng 100N/m đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10cm rồi thả ra nhẹ nhàng. Biết hệ số ma sát giữa vật với mặt phẳng nằm ngang ℓà 0,1. Lấy g=10(m/s2). Quãng đường vật đi được từ lúc thả đến khi tốc độ đạt giá trị cực đại lần thứ hai là.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn