Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một con ℓắc đơn có độ dài ℓ dao động điều hòa. Trong khoảng

Một con ℓắc đơn có độ dài ℓ dao động điều hòa. Trong khoảng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con ℓắc đơn có độ dài ℓ dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện được 6 dao động. Người ta giảm bớt chiều dài của nó 16cm thì trong cùng khoảng thời gian Δt như trước nó thực hiện được 10 dao động. Cho g =2=10m/s2. Độ dài ban đầu và tần số ban đầu của con ℓắc có thế có giá trị nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn