Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con chim có thể bước đi trên các lá ở trên mặt nước mà k

Một con chim có thể bước đi trên các lá ở trên mặt nước mà k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con chim có thể bước đi trên các lá ở trên mặt nước mà không bị chìm. Lí giải nào sau đây là phù hợp nhất?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Ý kiến của bạn