Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Môt con l lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vât ̣ ở vị trí

Môt con l lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vât ̣ ở vị trí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Môt con l lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vât ̣ ở vị trí cân bằng lò xo giãn 6 cm. Kích  thích cho vât dao động điều ̣ hòa thì thấy thời gian lò xo giãn trong môt chu kỳ là 2T/3 (T là chu kì dao đông của vâṭ). Độ giãn lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn