Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn có chiều dài 1 m, đầu trên cố định đầu dưới

Một con lắc đơn có chiều dài 1 m, đầu trên cố định đầu dưới

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn có chiều dài 1 m, đầu trên cố định đầu dưới gắn với vật nặng có khối lượng m. Điểm cố định cách mặt đất 2,5 m. Ở thời điểm ban đầu đưa con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc a = 0,09 rad, rồi thả nhẹ khi con lắc vừa qua vị trí cân bằng thì sợi dây bị đứt. Bỏ qua mọi sức cản, lấy g = 9,8 m/s2. Tốc độ của vật nặng ở thời điểm t = 0,08 s có giá trị gần bằng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

Chu kỳ dao động của con lắc: (T = 2pi sqrt {{ell  over g}} ) = 2s => ω = π rad/s

Thời điểm sợi dây treo con lắc bị đứt là t0 = T/4 = 0,5s

Vậy thời điểm t = 0,08s con lắc chưa bị đứt.

PT dao động của con lắc:  (alpha  = {alpha _0}cospi t)

Khi t = 0,08s thì α = 0,087 rad

Tốc độ của vật nặng khi đó: (v = sqrt {2.9,8.1.(c{rm{os 0}}{rm{,0872  -  cos 0}}{rm{,09}})}  = 0,069m/s)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn