Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn có chiều dài 121 cm, dao động điều hòa tại n

Một con lắc đơn có chiều dài 121 cm, dao động điều hòa tại n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn có chiều dài 121 cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Lấy .Chu kì dao động của con lắc là

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

HD: Áp dụng công thức tính chu kì :  suy ra T = 2,2 s.

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn