Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn có chiều dài 80cm đang dao động cưỡng b

Một con lắc đơn có chiều dài 80cm đang dao động cưỡng b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn có chiều dài 80cm đang dao động cưỡng bức với biên độ góc nhỏ, tại nơi có (g = 10m/{s^2}). Khi có cộng hưởng, con lắc dao động điều hòa với chu kì là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chu kì dao động của con lắc đơn là  (T = 2pi .sqrt {frac{ell }{g}} )


Khi có cộng hưởng, con lắc dao động với chu kì bằng chu kì của dao động riêng.

Giải chi tiết:

Chu kì dao động riêng của con lắc đơn là:

(T = 2pi .sqrt {frac{ell }{g}} = 2pi .sqrt {frac{{0,8}}{g}} = 1,78left( s right))

Khi có cộng hưởng, con lắc dao động với chu kì dao động riêng là 1,78 giây.

Chọn B.

Ý kiến của bạn