Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm dao động đi

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm dao động đi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo (50 cm,) dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường (9,8 m/s^2.) Kéo con lắc sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc ({10^0}) rồi thả nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Con lắc dao động với vận tốc cực đại là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng. Động năng cực đại bằng thế năng cực đại.


({rm{W}} = {{rm{W}}_d} + {{rm{W}}_t} = {{rm{W}}_{dmax }} = {{rm{W}}_{tmax }} Rightarrow dfrac{1}{2}mv_{max }^2 = mglleft( {1 - cos {alpha _0}} right))

Giải chi tiết:

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng. Động năng cực đại bằng thế năng cực đại.

(begin{array}{l}{rm{W}} = {{rm{W}}_d} + {{rm{W}}_t} = {{rm{W}}_{dmax }} = {{rm{W}}_{tmax }}\ Rightarrow dfrac{1}{2}mv_{max }^2 = mglleft( {1 - cos {alpha _0}} right)\ Rightarrow {v_{max }} = sqrt {2glleft( {1 - cos {alpha _0}} right)} \,,,,,,,,,,,,,,, = sqrt {2.9,8.0,5.left( {1 - cos {{10}^0}} right)}  = 0,386m/s = 38,6cm/send{array})

Chọn C.

Ý kiến của bạn