Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là l, vật nặng khối l

 Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là l, vật nặng khối l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là l, vật nặng khối lượng m, được đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g. Con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A.

Chu kì con lắcđơn là : T=

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn