Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hòa với chu  k

Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hòa với chu  k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hòa với chu  kỳ T. Gia tốc trọng trường g tại nơi có con lắc đơn dao động là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Gia tốc trọng trường :  

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn