Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn có chiều dài sợi dây là l được treo tại nơi

Một con lắc đơn có chiều dài sợi dây là l được treo tại nơi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn có chiều dài sợi dây là l được treo tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì con lắc được tính công thức:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Chu kì con lắc : 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn