Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn có dây treo dài 25cm, hòn bi có khối lượng 1

Một con lắc đơn có dây treo dài 25cm, hòn bi có khối lượng 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn có dây treo dài 25cm, hòn bi có khối lượng 10g mang điện tích 10-4C, con lắc dao động tại nơi có g=10m/s2. Treo con lắc giữa hai bản kim  loại song song thẳng đứng cách nhau 20cm. Đặt hai bản dưới hiệu điện thế một chiều 80V. Chu kì dao động nhỏ của con lắc là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn