Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn có dây treo dài 60 cm dao động điều hòa tại

Một con lắc đơn có dây treo dài 60 cm dao động điều hòa tại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn có dây treo dài 60 cm dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Chu kì dao động của con lắc bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chu kì của con lắc là: 

 Chọn đáp án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn