Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn có độ dài ℓ = 120 cm. Người ta thay đổi độ d

Một con lắc đơn có độ dài ℓ = 120 cm. Người ta thay đổi độ d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn có độ dài ℓ = 120 cm. Người ta thay đổi độ dài của nó sao cho chu kì dao động mới chỉ bằng 95% chu kì dao động ban đầu. Độ dài ℓ’ mới là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn