Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một con lắc đơn có độ dài 120 cm. Người ta thay đổi độ dài c

Một con lắc đơn có độ dài 120 cm. Người ta thay đổi độ dài c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn có độ dài 120 cm. Người ta thay đổi độ dài của nó sao cho chu kì dao động mới chỉ bằng 90% chu kì dao động ban đầu. Độ dài mới là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn