Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là m, sợi dây mảnh có

Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là m, sợi dây mảnh có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là m, sợi dây mảnh có chiều dài l. Từ vị trí cân bằng, kéo vật sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc alpha _{0} =60^{0} rồi thả nhẹ. Lấy g= 10m/s^{2} , bỏ qua mọi lực cản. Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án là A. 

gia tốc pháp tuyến 

gia tốc tiếp tuyến  

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn