Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc 5<sup

Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc 5<sup

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc 50. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng thì người ta giữ chặt điểm chính giữa của dây treo, sau đó vật tiếp tục dao động với biên độ góc . Giá trị của  là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

Phương pháp: Sử dụng công thức tính tần số góc của con lắc đơn

Ban đầu: (omega  = sqrt {{g over l}} )

Khi đi qua vị trí cân bằng người ta giữ chặt điểm chính giữa của dây treo nên chiều dài của dây giảm 1 nửa : ( Rightarrow {omega _1} = sqrt {{{2g} over l}}  = sqrt 2 omega )

Khi vật đi qua vị trí cân bằng vận tốc cực đại không đổi và được tính theo công thức: ({v_{max }} = {omega _1}.{alpha _0}.{l over 2} Rightarrow {omega _1}.{alpha _0}.{l over 2} = omega .5.l Rightarrow {alpha _0} = 5sqrt 2  = {7,1^0})

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn