Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc 

Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc alpha _{0}. Biết lực căng dây có giá trị lớn nhất bằng 1,02 lần giá trị nhỏ nhất. Giá trị của a0 là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Lực căng của dây treo con lắc đơn được xác định theo công thức: 

T = mg(3cosα - 2cosα0)

  Tmax = mg(3 - 2cosα0)  khi α = 0   và Tmin = mgcosα khi α = α0

   Tmax = 1,02Tmin => 3,02cosα0 = 3=>α0 = 6,60

=>Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn