Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn dao động tại nơi có gia tốc trọng trường là

Một con lắc đơn dao động tại nơi có gia tốc trọng trường là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn dao động tại nơi có gia tốc trọng trường là g = π2 m/s2 với chu kì 2 s. Chiều dài của con lắc là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn