Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn dao động với phương trình : ɑ = 0,14cos(2πt

Một con lắc đơn dao động với phương trình : ɑ = 0,14cos(2πt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn dao động với phương trình : ɑ = 0,14cos(2πt ) rad. Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí có li độ góc 0,07 rad đến vị trí biên gần nhất là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chu kì dao động của con lắc là  =1 s.

Con lắc đi từ vị trí có li độ góc 0,07 rad đến vị trí biên gần nhất mất một khoảng thời gian là T/6 = 1/6 s =>Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn