Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m treo vào s

Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m treo vào s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m treo vào sợi dây có chiều dài (l = 40cm). Bỏ qua sức cản không khí. Đưa con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc ({alpha _0} = 0,15rad) rồi thả nhẹ, quả cầu dao động điều hòa. Quãng đường cực đại mà quả cầu đi được trong khoảng thời gian (dfrac{{2T}}{3}) là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng VTLG

Giải chi tiết:

Biên độ cong: ({S_0} = {alpha _0}.l = 0,15.40 = 6cm)

Có: (Delta t = dfrac{{2T}}{3} = dfrac{T}{2} + dfrac{T}{6})

+ Với khoảng thời gian (dfrac{T}{2}) vật luôn đi được quãng đường là (2{S_0})

+ Với khoảng thời gian (dfrac{T}{6}) vật đi được quãng đường lớn nhất khi nó di chuyển gần VTCB. Góc quét được:

({varphi _{dfrac{T}{6}}} = omega .dfrac{T}{6} = dfrac{{2pi }}{T}.dfrac{T}{6} = dfrac{pi }{3})

Biểu diễn trên VTLG ta có:

 

Từ hình vẽ ta tính được quãng đường cực đại mà quả cầu đi được trong (dfrac{{2T}}{3})là:

(S = 2{S_0} + {S_0} = 3{S_0} = 3.6 = 18cm)

Chọn B.

Ý kiến của bạn