Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn gồm quả cầu tích điện dương 100

Một con lắc đơn gồm quả cầu tích điện dương 100

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn gồm quả cầu tích điện dương 100mu C, khối lượng 100 g buộc vào sợi dây mảnh cách điện dài 1,5 m. Con lắc được treo trong điện trường đều 5000V/m, véc tơ cường độ điện trường thẳng đứng hướng  xuống. Cho g =9,8m/s2. Chu kì dao động nhỏ của con lắc trong điện trường


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 ({F_d} = qE = 0,5N)

q > 0, Fđ cùng chiều E nên (g' = g + {{{F_d}} over m} = 14,8m/{s^2})

(T' = 2pi sqrt {{l over {g'}}}  = ) 2s

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn