Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn (m = 100g;

Một con lắc đơn (m = 100g;

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn (m = 100g; l = 1 m) dao động tại nới có g = 10 m/s2 . Biết góc lệch cực đại của con lắc là α= 600. Lực căng dây treo khi vật nặng qua vị trí có động năng bằng ba lần thế năng của nó bằng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi E= 3E E = E+ Et  = 4E mgl(1 - cosα0) = 4mgl(1 - cosα)

 cosα = 

Vị trí E= 3Elà cosα = 

Lực căng dây khi có: t = 3mgcosα - 2mgcosα

 t = 3mg - 2mgcosα = (9 - 5cosα0)

 t =  = 1,625 N.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn