Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một con lắc lò dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có c

Một con lắc lò dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc lò dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có cơ năng 20 mJ, lực đàn hồi cực đại của lò xo 4 N, lực đàn hồi của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là 2 N. Biên độ dao động của vật là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn