Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc lò xo có độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với ch

Một con lắc lò xo có độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc lò xo có độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với chu kỳ 0,1 s. Lấy π2= 10. Khối lượng vật nhỏ của con lắc là        


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn