Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 1 kg dao động

 Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 1 kg dao động

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 1 kg dao động điều hoà trên phương ngang. Khi vật có vận tốc v = 10 cm/s thì thế năng bằng ba lần động năng. Năng lượng dao động của vật là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn