Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 1kg dao động đi

Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 1kg dao động đi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 1kg dao động điều hoà trên phương ngang. Khi vật có vận tốc v = 10cm/s thì thế năng bằng ba lần động năng. Năng lượng dao động của vật là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tại thời điểm vật có vận tốc v = 10cm/s thì thế năng bằng ba lần động năng ta có:

\(\left\{ \matrix{
{\rm{W}} = {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t} \hfill \cr
{{\rm{W}}_t}{\rm{ = 3}}{{\rm{W}}_d} \hfill \cr} \right. \Rightarrow {\rm{W}} = 4{{\rm{W}}_d} = 4.{{m{v^2}} \over 2} = 2.1{\left( {{{10.10}^{ - 2}}} \right)^2} = 0,02J\)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn